(home) (bottom)

Song Info

X L X 2. 04. Dr. Killdoomdeathdie
(Lyrics & Music by reuben)


Lyrics

ever see that video "i kissed a girl?"
uh yeah
i kissed a girl
i'm starting now
1234
dwagowaga diwasabazibadaga
three little pigs don't wear wigs
big bad wolf abbazabadabba
got a hairy chin
somethin' blahblahblahblahblahblah
adowadagowadagay
ga dowa gowa da gayn
ooooowaaa
aaesaawa
i don't know what i'm saying
i don't know i don't know
ah eh ah uh aah
i wish i could think of something to say
i don't know
AGODBADabadoobagadaaa
aa aa aa
gowaja gowaja gaaa
aaaaae aaaaaa aaaaaaaa
gaaazagaaa gabadaaaaaaaaa
aaa aaa wae aaa iiih waa iii aaa
ih ih waaouoh waa waa wabbawoOO uh
waa ih uh ah ooh
ooaahaa yooooahaaihuoh oooaaauuuh
yeeeeaauu AAA aaa
AA AAAA AA AAA BLAAA AHH


top