(home) (bottom)

Song Info

X L X 24. Bombaclad
(Lyrics & Music by The Piz)


Lyrics

that's right mon! we gonna break it down for you one time right up in your earea! bombaclad, boy
sheeno ehhh mamai geesabooley
chumacheng daka bee
hooye hooye
      kumadeen shamey
   numakee namaleedo yaa
      chub kooky lukamoka lakifiko la
guyafoosibu
   chamaneeno kama tikamo ba
      cheemachu chibaliki dulimeda
   beesnop adeestop masidea
      chikawafi noki zinkadudi batzinkwa
nomsab nomsab
   jumaneep akamakama lupasillano
nomsabi tiko ra
   chaka ma cheep bopacheel
   jimakop et nugadali neet noop beelrada
      kemasonkena nemodi shatalu
nufflib
   chop chimachuma cheep lop leebaloap
   keemaleet lo sheemanaka tu tee cha
      'cause a if you like a mukilikaneka
   cheekacheek cheeka chookachoo
      nukaneesu lamitku krashilla
naya
   kamateek lu ra
      that's how it's done
you know what he's talkin' about
   that's how it's done, mon. that's how we do it here.
that's how we do it
      ya, tell me about it, mon
   take one


top